#Reclamaelsteusdretsdevictima

Com reclamo la meva indemnització per accident?

Totes les víctimes d’un accident de trànsit estan legitimades a reclamar una indemnització, tant dels danys materials com lesions personals. La reclamació s’ha d’iniciar en un tràmit extrajudicial on es valoren els danys pericialment. Cal contractar un advocat...

Modificació de les bases tècniques actuarials

ADAVIAC PRESENTA AL·LEGACIONS A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS PER LA MODIFICACIÓ DE LES BASES TÈCNIQUES ACTUARIALS PER LA VALORACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS CAUSATS A LES PERSONES EN ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ  El passat dia 15 de març, la Associació...

Guia ràpida de Preguntes i Respostes sobre Accidents de trànsit

GUIA RÀPIDA DE PREGUNTES I RESPOSTES ACCIDENTS DE TRÀNSIT  1. TERMINI PER COMUNICAR L’ACCIDENT A L’ASSEGURADORA Tant la Llei de Contracte d’assegurança com en la gran majoria de condicionats de pòlisses, s'estableix un termini màxim de 7 dies per la comunicació de...

Normativa municipal vehicles mobilitat personal a Granollers

ACTUALITZACIÓ OCTUBRE 2020 El 26/2/2020 el Ple de l’Ajuntament de Granollers va aprovar la modificació de l’OM de Circulació que afecta als Vehicles de Mobilitat Personal propulsats per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima entre 6 i...

Ciclistes i vehicles

L’atropellament mortal a un ciclista en 2013 per un camió quin conductor es va escapolir, va portar a la seva família a recollir 200.000 firmes per debatre al Congrés  la reforma del Codi Penal que finalment fou aprovada. S’enduririen les penes en aquest tipus...

Celebració d’actes processals mitjançant presència telemàtica

Durant la vigència de l’estat d’alarma i fins tres mesos després de la seva finalització, constituït el Jutjat o Tribunal en la seva seu, els actes de judici, compareixences, declaracions i vistes i, en general, tots els actes processals, es realitzaran preferentment...

La reclamació del perjudicat en accident de trànsit

Les companyies asseguradores reben a diari reclamacions de molts perjudicats per accidents de trànsit que no responen per no haver estat formulades conforme als requisits previstos a l’article 7 de la Llei 35/2015 que estableix el sistema per a la valoració dels danys...

La importancia del tractament medic

UTRAM UNITAT D´ACCIDENTS DE TRÀNSIT DE LA MUTUA DEL CARME DE GRANOLLERS I CENTRE DE RECUPERACIÓ FUNCIONAL MERCÈ VENTURA La Mutua del Carme de Granollers i el Centre de Recuperació funcional Mercè Ventura gestionen de forma conjunta aquesta unitat de tractament mèdic a...

Skip to content