VALORACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS

ACCIDENTS
NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES
INCAPACITATS LABORALS

L’encàrrec d’una reclamació de danys i perjudicis es realitza sempre per escrit, garantint la transparència del contingut i cost del SERVEI DE VALORACIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES d’ADVALOREM ADVOCATS.

Informem, sense cap compromís, de tots els drets de la víctima, així com dels tràmits per a formular la reclamació de danys. Totes les visites i reunions amb lletrat especialitzat en responsabilitat civil son gratuïtes.

Seguiment individualitzat

Efectuem un seguiment individualitzat del tractament mèdic, amb solucions als tràmits d’autorització de tractaments en els centres mèdics, amb la possibilitat de realitzar-los en centres privats amb conveni UNESPA com la UNITAT D’ACCIDENTS DE LA MÚTUA DE GRANOLLERS (UTRAM) i el CENTRE DE RECUPERACIÓ MERCÈ VENTURA, així com pel que fa a la reparació de danys materials en tallers col.laboradors amb descomptes com a advocats membres d’ADAVIAC (Associació d’Advocats de Víctime d’Accidents de Catalunya).

Col·laborem

En col·laboració amb centres de tractament mèdic especialitzats (UTRAM- Unitat d’accidents de tràfic de La Mútua de Granollers, CEDIV- Centre de Diagnòstic per la imatge del Vallès i el Centre de Recuperació i Fisioteràpia MERCÈ VENTURA així com perits valoradors de el dany corporal (MEDICINA PERICIAL ORTIZ) i de el dany patrimonial (Gabinet d’Actuaris Torrent), ADVALOREM ADVOCATS assessora perjudicats tant durant el tractament mèdic, com després de l’alta, per a la valoració íntegra dels danys i perjudicis soferts.

Valorem

Si com a conseqüència d’accident o malaltia, es deriven lesions incapacitants, fem una valoració de la seva situació professional i la reclamació de les prestacions i pensions.

Contacte

ADVALOREM ADVOCATS

Defensa Integral a Víctimes

C/Barcelona, 21 - 08401 granollers

Política de privacitat

Comunicacions comercials

12 + 10 =

Skip to content