Celebració d’actes processals mitjançant presència telemàtica

15, juliol 2020

Jutjat

Durant la vigència de l’estat d’alarma i fins tres mesos després de la seva finalització, constituït el Jutjat o Tribunal en la seva seu, els actes de judici, compareixences, declaracions i vistes i, en general, tots els actes processals, es realitzaran preferentment mitjançant presència telemàtica, sempre que els Jutjats, Tribunals i Fiscalies tinguin a la seva disposició els mitjans tècnics necessaris.

L’article 19 del Reial Decret-llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’ Administració de Justícia va regular mesures de caire organitzatiu i tecnològic com la celebració d’actes processals preferentment de forma telemàtica per garantir la protecció de la salut dels intervinents, minimitzar el risc de contagi i evitar així les acumulacions de persones en seus judicials quan no resulti imprescindible.

ADVALOREM ADVOCATS ja ha celebrat vistes de forma telemàtica des del despatx. Vistes de forma telemàtica des del despatx.

Valorem l’experiència de forma positiva, com una oportunitat per avançar en la modernització i millora del servei de l’Administració de Justícia que, alhora pels advocats, ens permet la prestació d’un servei mes àgil, en tràmits breus com les audiències prèvies a judicis, i actes en els que no han d’intervenir testimonis o pèrits.

Tenint en compte que els advocats de víctimes celebrem judicis arreu del territori del país donada la competència territorial dels jutjats on va ocórrer l’accident, la celebració mitjançant presència telemàtica ens permet a més, evitar invertir temps en desplaçaments.

No obstant, la complexitat de l’estudi dels danys personals i patrimonials de les víctimes d’accidents, i la necessària peritació mèdica i actuarial d’aquests, fa necessària la intervenció presencial dels professionals per garantir la immediatesa en els interrogatoris i declaracions a l’acte de judici que, sovint, es fan mitjançant la tècnica de l’acarament, pel que entenem que la celebració telemàtica perjudicaria els drets de les víctimes.

Contacte

ADVALOREM ADVOCATS

Defensa Integral a Víctimes

C/Barcelona, 21 - 08401 granollers

Política de privacitat

Comunicacions comercials

5 + 8 =

Skip to content