La reclamació del perjudicat en accident de trànsit

07, juliol 2020

La reclamació del perjudicat en accident de trànsit

Les companyies asseguradores reben a diari reclamacions de molts perjudicats per accidents de trànsit que no responen per no haver estat formulades conforme als requisits previstos a l’article 7 de la Llei 35/2015 que estableix el sistema per a la valoració dels danys i perjudicis. Això provoca impediments en un futur procediment judicial, ja que la reclamació prèvia del perjudicat es un requisit de procedibilitat legal.

La importància d’aquesta reclamació prèvia per tant, determina tant l’admissió de la futura demanda en cas de no arribar a un acord transaccional extrajudicial, com la pròpia viabilitat de la reclamació, doncs un cop rebuda per l’asseguradora, la reclamació prèvia degudament formulada, suposa l’obligació de la companyia de presentar una oferta motivada si entén acreditada la responsabilitat i quantificats els danys.

Aquesta oferta motivada conté una proposta d’indemnització conforme als criteris del Barem i conté els documents i informes definitius de valoració per tal que el perjudicat estigui en disposició de decidir l’acceptació o el refús. Aquests informes a més vinculen algunes futures posicions de les parts en el procés judicial.

Aquesta proposta d’indemnització no es pot condicionar a cap renúncia d’accions, per tant, es pot acceptar a compte del total de la indemnització.

La bona praxis del sector exigeix que no es realitzin oferiments que no es materialitzin a través del procediment de l’oferta motivada, com a mecanisme de protecció a les víctimes, ni que es condicioni el contingut d’aquesta a acceptació prèvia d’oferiments telefònics, verbals o per mail.

Cas de patir un accident, cal formular la reclamació prèvia com a perjudicat conforme al procediment extrajudicial previ establert a l’article 7 amb el degut assessorament d’advocat especialista en l’assistència a víctimes.

Contacte

ADVALOREM ADVOCATS

Defensa Integral a Víctimes

C/Barcelona, 21 - 08401 granollers

Política de privacitat

Comunicacions comercials

15 + 3 =

Ves al contingut