RECUPERA HONORARIS
AMB CÀRREC A LA TEVA ASSEGURANÇA

El SERVEI DE VALORACIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES d’ADVALOREM ADVOCATS inclou la reclamació del reintegrament dels honoraris i despeses contractades en assegurances de defensa jurídica.

Després de finalitzar l’encàrrec professional a ADVALOREM ADVOCATS ens encarreguem de la reclamació dels honoraris abonats pel client a advocat, procurador i perits, a la companyia asseguradora pròpia amb la base de la garantia coberta de defensa jurídica i reclamació de danys que, reintegrarà els imports amb el límit màxim contractat a la pòlissa, llevat dels casos de conflicte d’interessos en què no es poden aplicar límits.

És dret de les víctimes amb assegurança de defensa jurídica, la LLIURE ELECCIÓ D’ADVOCAT i altres professionals a càrrec de la companyia asseguradora. En cas de víctimes d’accident com a vianant o conductor de bicicleta o vehicle de mobilitat personal o víctima de negligència mèdica, valorem les assegurances de la llar i altres pòlisses amb cobertures jurídiques per la defensa en cas de reclamació, i així procurar el reintegrament dels honoraris per la reclamació de danys.

Contacte

ADVALOREM ADVOCATS

Defensa Integral a Víctimes

C/Barcelona, 21 - 08401 granollers

Política de privacitat

Comunicacions comercials

3 + 9 =

Ves al contingut