PERITATGE MÈDIC-LEGAL
DE DANYS PERSONALS

El SERVEI DE VALORACIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES d’ADVALOREM ADVOCATS inclou l’elaboració d’Informes Pericials del dany corporal amb perit metge especialitzat sempre que sigui necessari.

A la reclamació prèvia obligatòria dels perjudicats al responsable, en cas de reclamació de responsabilitat civil per accident de circulació, l’asseguradora ha de respondre amb una oferta motivada, cas d’assumir la responsabilitat i poder avaluar quantitativament els danys. Aquesta resposta-oferta ha d’acompanyar l’informe mèdic definitiu en el qual es basa. Per això és important per les víctimes poder tenir accés també a la valoració pericial mèdica.

L’aplicació orientativa del Barem d’indemnitzacions per a víctimes d’accidents laborals, per falta de mesures de seguretat o per imprudència, fa necessària també la peritació mèdica de les lesions i seqüeles. I, és fonamental, en els casos de negligències mèdiques.

Contacte

ADVALOREM ADVOCATS

Defensa Integral a Víctimes

C/Barcelona, 21 - 08401 granollers

Política de privacitat

Comunicacions comercials

8 + 2 =

Skip to content