Normativa municipal vehicles mobilitat personal a Granollers

29, octubre 2020

Normativa municipal vehicles mobilitat personal a Granollers

ACTUALITZACIÓ OCTUBRE 2020

El 26/2/2020 el Ple de l’Ajuntament de Granollers va aprovar la modificació de l’OM de Circulació que afecta als Vehicles de Mobilitat Personal propulsats per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima entre 6 i 25 km/h.

Les mesures sotmeses a exposició pública durant 30 dies inclouen:

• L’edat mínima és de 14 anys
• Només hi pot circular una persona amb casc en tots els casos
• Es obligatori portar timbre, llums al davant i al darrera, i elements reflectants en horari nocturn o en condicions de poca llum
• Es prohibeix circular fent ús del mòbil o amb auriculars
• Només poden circular als carrers amb velocitat limitada a 30 km/h, carrers amb velocitat invertida, carrers amb un únic carril per sentit, per carrils bici, per voreres amb un mínim de 5m d’amplada i 3m d’espai lliure, suspenent la circulació en el vehicle en moments d’alta densitat o aglomeració de circulació de persones i no sigui possible conservar 1,5m de distància amb els vianants o circular en línia recta durant 5m de manera continuada.
• A l’illa de vianants poden circular en dies laborables (excepte els dijous de mercat setmanal) de 13.30h a 16h i de 20.45h a 11h. Els diumenges i festius es permesa la circulació sempre i quan no hi hagi aglomeració de vianants.

ACTUALITZACIÓ JULIOL 2020. Ja ha entrat en vigor l’OM que regula la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal a Granolllers. Les sancions per incomplir la normativa son entre 100 euros i 1000 euros segons la gravetat de la infracció.

ACTUALITZACIÓ OCTUBRE 2020. El Ple de 27/10/2020 ha aprovat la modificació de l’OM que, un cop finalitzi el termini de 30 dies d’exposició pública i resoltes les al.legacions formulades, s’aprovarà definitivament i establirà la limitació de 30 km/h a les vies de la localitat (queda fora la Ronda Sud), a 20 km/h als espais de coexistència de vehicles i vianants, i a la 10 km/h als vials de vianants. La normativa inclou incorporar mecanismes de control i sancions. A més, es prohibeix l’estacionament de motocicletes i ciclomotors als àmbits destinats a vianants, com les voreres, d’on ja s’han retirat les places senyalitzades i s’han traslladat a les vies.    

Des d’ADVALOREM ADVOCATS us recordem la conveniència tant d’assegurar la responsabilitat civil pels possibles danys causats a tercers, com de contractar assegurances d’accidents que recomanem a les víctimes des de l’Associació d’Advocats de Víctimes d’Accidents de Catalunya (ADAVIAC).

Contacte

ADVALOREM ADVOCATS

Defensa Integral a Víctimes

C/Barcelona, 21 - 08401 granollers

Política de privacitat

Comunicacions comercials

13 + 7 =

Skip to content