Modificació de les bases tècniques actuarials

22, març 2021

ADAVIAC PRESENTA AL·LEGACIONS A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS PER LA MODIFICACIÓ DE LES BASES TÈCNIQUES ACTUARIALS PER LA VALORACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS CAUSATS A LES PERSONES EN ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

 El passat dia 15 de març, la Associació d’Advocats de Víctimes d’Accidents de Catalunya (ADAVIAC), va presentar al·legacions com entitat potencialment afectada pel Projecte normatiu pel que es modifiquen les bases tècniques actuarials que contenen les hipòtesis econòmic-financeres y biomètriques del càlcul dels coeficients actuarials utilitzats en el sistema per la valoració de los danys i perjudicis ocasionats a les persones en accidents de circulació.

Davant la necessitat de modificar l’apartat 3 de la Disposició Adicional primera de la LLEI 35/2015, en el sentit que si be la DGS promourà les modificacions que consideri adients a la llum de l’Informe Raonat elaborat per la Comissió de Seguiment cada tres anys, l’actualització de les bases tècniques actuarials que contenen les hipòtesis econòmic-financeres y biomètriques del càlcul dels coeficients actuarials corresponent han de ser revisades ANUALMENT, ajustant-les a la realitat social i econòmica del país.

Modificació de les bases tècniques actuarialsParàmetres econòmics financers públics bàsics como el SMI, el tipus d’interès tècnic, la tassa de creixement de les Bases de Cotització a la Seguretat Social, l’IPC, o la tassa de creixement de les Pensions de la Seguretat Social, son paràmetres perfectament actualitzables de forma sistemàtica i automàtica, como passa amb les altres taules que s’actualitzen anualment.

Així, realitzàvem des d’ADAVIAC una crida a realitzar aquest urgent canvi legislatiu que amb el que garantir una correcta i actualitzada protecció dels drets econòmics de les víctimes reclamant que les Bases Tècniques Actuarials, com a element integrant i base de càlcul essencial del Barem, siguin definitivament publicades al BOE com una extensió més  de la Llei a la que complementen.

Contacte

ADVALOREM ADVOCATS

Defensa Integral a Víctimes

C/Barcelona, 21 - 08401 granollers

Política de privacitat

Comunicacions comercials

10 + 12 =

Skip to content