GUIA RÀPIDA DE PREGUNTES I RESPOSTES ACCIDENTS DE TRÀNSIT  1. TERMINI PER COMUNICAR L’ACCIDENT A L’ASSEGURADORA Tant la Llei de Contracte d’assegurança com en la gran majoria de condicionats de pòlisses, s'estableix un termini màxim de 7 dies per la comunicació de...